ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษารากฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันศุกร์ 09:30 - 15:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4 (สัปดาห์ที่ 2,4)
วันเสาร์ 09:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
วันอาทิตย์ 09:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพญ.จรัญญา พลชัย (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมรักษารากฟัน)