ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมใส่ฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 16:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพ.นิคม มัศยาอานนท์ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมประดิษฐ์)