ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันเสาร์ 09:00 - 17:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4 (สัปดาห์ที่ 2,4)

ทญ.สุคนธา อิศรวิริยะกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาทันตสำหรับกรรมเด็ก)