ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1989 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1984 แพทย์เวชศาสตร์การบิน กรมการแพทย์ทหารอากาศ
1982 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:30 - 12:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันอังคาร 09:30 - 12:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพุธ 09:30 - 12:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 09:30 - 12:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันศุกร์ 09:30 - 12:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันเสาร์ 09:30 - 11:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันอาทิตย์ 09:00 - 11:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

นพ.อนุรักษ์ โพธิทัต (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)