ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1988 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1994 ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 14:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอังคาร 09:00 - 14:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1 )
วันพุธ 09:00 - 14:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันศุกร์ 09:00 - 14:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)

พญ.อภิรดี วงศ์ขจรศิลป์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง)