ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1997 สูติ-นารีเวชวิทยา คณะแพทศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 17:00 - 19:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพุธ 10:00 - 15:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

นพ.อภิวัฒน์ หวังปุษยวิสุทธิ์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)