ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2005 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2016 หลอดเลือดและหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันพุธ 13:00 - 22:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)

นพ.อาทิตย์ กอธรรมรังษี (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ)