ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2005 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันเสาร์ 14:00 - 18:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

พญ.อรสา เหมะจันทร (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)