ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1995 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 13:00 - 14:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันอังคาร 09:00 - 14:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันศุกร์ 08:00 - 11:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

พญ.บาจรีย์ ซื่อตรง (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)