ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1994 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2017 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ประเทศไทย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 17:00 - 20:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
วันอังคาร 17:00 - 20:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
วันเสาร์ 13:00 - 17:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)

นพ.บุญชัย งามสิริมาศ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป)