ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2001 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2005 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2012 Spine surgery ราชวิถี

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 08:00 - 13:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี 13:00 - 14:00 อาคาร 1 คลินิกประกันสังคม
วันศุกร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์

นพ.ชัยยศ ทิรานนท์ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง)