ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2005 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2011 วุฒิบัตรจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
2013 กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2016 Cornea-External Ocular Disease & Refractive Surgery, Stein Eye Institute UCLA, LA, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันศุกร์ 09:00 - 12:00 ศูนย์เลสิค (อาคาร 2 ชั้น 4)

พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุแพทย์เชี่ยวชาญจอประสาทตา-เลสิค)