ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมศัลย์ช่องปาก (Oral Maxillofcial Surgery) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 13:00 - 20:00 ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4

ทพญ.ชารียา กิจชัยเจริญ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านทันตกรรมศัลย์ช่องปาก)