ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1991 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1997 สาขาอายุรแพทย์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
วันอังคาร 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
วันพุธ 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
วันศุกร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3

นพ.ชวลิต วงศ์สุทธิผล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรกรรมทั่วไป, เวชศาสตร์ครอบครัว)