ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2001 สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1995 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 10:00 - 15:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันอังคาร 10:00 - 15:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 10:00 - 15:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันศุกร์ 12:00 - 13:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันเสาร์ 09:00 - 15:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันอาทิตย์ 09:00 - 11:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

นพ.เชิดพงษ์ ชินวุฒิ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)