ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2004 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2009 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2011 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
วันอังคาร 08:00 - 12:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2
วันพุธ 08:00 - 17:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2
วันเสาร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2
วันอาทิตย์ 08:00 - 13:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

พญ.ชุติมา คงชยะนันท์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร- ตับ)