ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2008 หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2011-2014 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2015-2017 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจอตาและวุ้นตา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจอตาและวุ้นตา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันศุกร์ 17:00 - 20:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)

พญ.ดลฤดี ศิรินิล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุเชี่ยวชาญจอประสาทตา)