ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1981 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
1987 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
1992 ประกาศนียบัตร สาขาอุบัติเหตุการบาดเจ็บทางกระดูก Habor View Medical Centor Sealtle Wacingtol State, USA
1997 ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา Teichin Medical Centor Tokyo

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 09:00 - 13:00 ศูนย์กระดูกและข้อ (อาคาร 3) ชั้น 4

นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านข้อสะโพกและข้อเข่า)