ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2003 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบัติ Member of Gastroenterological Society of Australia
Member of Thai Gastroenterology Society

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 15:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2
วันอังคาร 13:00 - 17:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2
วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2

นพ.โกวิท พันธุมนาวัน (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร- ตับ)