ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2008 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2014 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
2016 วุฒิบัตรสาขาจอประสาทตา โรงพยาบาลราชวิถี
2015 ประกาศนียบัตรสาขาจักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา โรงพยาบาลศิริราช
2018 International clinical Observership in the Manangement of Retinopathy of Prematunity & Pediatric Vitroretinal Diseases Royal Oak,Michigan

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันพฤหัสบดี 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันเสาร์ 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)

พญ.อิสรา โภคาวัฒนา (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุเชี่ยวชาญจอประสาทตา)