ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2008 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2012 เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 10:00 - 17:00 v
วันอังคาร 13:00 - 17:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 08:00 - 16:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์

นพ.จรัณพร โสตถิพันธุ์ ประจำศูนย์ศัลยศาสตร์