ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2004 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันอังคาร 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันอังคาร 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพุธ 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันพุธ 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพุธ 17:00 - 20:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันพฤหัสบดี 09:00 - 17:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันศุกร์ 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันศุกร์ 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1

พญ.จตุพร สราญรักษ์สกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุแพทย์ทั่วไป)