ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1992 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1999 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันพุธ 08:00 - 17:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันเสาร์ 10:00 - 13:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2

นพ.จิรพงษ์ ปวิตรปก (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์ทั่วไป)