ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1989 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1992 ปริญญาโท อายุรศาสตร์ (ตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2003 ปริญญาเอก อายุรศาสตร์คลินิก University Of Oxford

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 17:00 - 19:30 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)

พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง)