ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2008 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
2015 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
2018 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเดินอาหารและตับ พระมงกุฏเกล้า

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 10:00 - 14:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2

นพ.กันตพัฒน์ วรพิมล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร- ตับ)