ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา:

ปี ปริญญา สถาบัน
2009 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2015 อายุรศาสตร์ ราชวิถี
2017 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ราชวิถี

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 08:00 - 20:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพุธ 08:00 - 14:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันศุกร์ 08:00 - 20:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันเสาร์ 08:00 - 19:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)

นพ.กิตติวัฒน์ ฉัตรพงศ์ธาดา (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ)