ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2007 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2013 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
2015 ประกาศนียบัตรสาขาจักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา โรงพยาบาลศิริราช
International Fellowship in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. Royal Oak,Michigan USA

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 13:00 - 17:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)

นพ.ณัฐพล โภคาวัฒนา (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุเชี่ยวชาญตกแต่งกระดูกเบ้าตา)