ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2007 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันเสาร์ 08:00 - 13:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
วันเสาร์ 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)

นพ.ณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป)