ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1996 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2000 วุฒิบัตร แพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2002 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราช
2005 Honorary fellow in heart failure and transplantation,The Prince Queensland University,Brisbane,Australia

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 12:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอังคาร 14:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพุธ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)

นพ.ปกรณ์ โล่ห์เลขา (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ)