ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1978 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1984 วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:30 - 19:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันอังคาร 09:30 - 12:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพุธ 09:30 - 12:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 13:00 - 15:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันศุกร์ 09:00 - 12:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

นพ.พันวิทย์ วิโรจน์วงศ์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)