ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2007 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมการแพทย์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 08:00 - 13:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)

นพ.ปพจน์ จารุตระกูลชัย (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป)