ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุงกุฏเกล้า

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 17:00 - 20:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันพุธ 17:00 - 20:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันศุกร์ 14:00 - 20:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)

พญ.พัชสริญา โปร่งจันทึก (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง)