ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2003 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)

นพ.พฤทธิ์ เครือชัยพินิต (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุเชี่ยวชาญตกแต่งกระดูกเบ้าตา)