ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2006 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพุธ 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
วันศุกร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
วันเสาร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
วันอาทิตย์ 09:00 - 17:00 ศูนย์ตรวสุขภาพ (อาคาร 3 ) ชั้น 3

พญ.ภรัณยู สุขะนินทร์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป)