ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1992 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1998 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2000 อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 18:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันอังคาร 08:00 - 18:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันพุธ 08:00 - 18:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันศุกร์ 08:00 - 12:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันเสาร์ 08:00 - 18:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2

พญ.ปิยวรรณ สิทธิไตรย์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)