ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1993 แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2002 ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
2007 ฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 09:00 - 20:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอาทิตย์ 12:00 - 14:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)

พญ.ปองศิริ คุณงาม (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง)