ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1998 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 อนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลเด็ก

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 14:30 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันอังคาร 08:00 - 14:30 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันพุธ 08:00 - 14:30 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันพฤหัสบดี 08:00 - 14:30 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันศุกร์ 08:00 - 14:30 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2

พญ.พริม สุธรรมรติ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม)