ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2010 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพุธ 17:00 - 19:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 17:00 - 19:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันเสาร์ 17:00 - 19:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3 (สัปดาห์ที่ 2,4)
วันอาทิตย์ 13:00 - 16:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

นพ.ปุริม เรือนภู่ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติแพทย์เชี่ยวชาญเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม)