ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 13:00 - 19:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพุธ 13:00 - 17:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 13:00 - 17:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันศุกร์ 13:00 - 19:30 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3
วันอาทิตย์ 13:00 - 17:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

พญ.รัตน์นภัส ตั้งมะโนมานะ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)