ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2010 คณะแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2016 คณะสูตินรีเวชวิทย์ มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

พญ.ศรัญญา ฉัตรพงศ์ธาดา ประจำศูนย์สุขภาพสตรี