ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2009 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2014 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
2918 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเดินอาหารและตับ พระมงกุฏเกล้า

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 13:00 - 17:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
วันอังคาร 13:00 - 17:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2
วันเสาร์ 09:00 - 16:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2

พญ.สัณห์คณา พิรุณสาร (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร- ตับ)