ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
สาขากุมารเวชศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 13:00 - 20:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันอาทิตย์ 13:00 - 20:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2

พญ.สนธิลา หงษ์วิไล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์โรคภูมิแพ้เด็ก)