ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
Otolaryngology Phramongkutklao Hospital

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันเสาร์ 08:30 - 17:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4

พญ.โสธริดา ชูศรี ศูนย์หู คอ จมูก (ทั่วไป)