ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2007 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2014 วุฒิบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2018 ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคกระจกตา และผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2016 ได้รับทุน Host ophthalmology ของ American Academy of Ophthalmology และ certificate of American Academy of Ophthalmology attendance Chicago,Illinois ,USA .
2018 Certificate of Completed the training and qualified user for ReLEx SMILE using ZEISS VisuMax femtosecond Laser System

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันอังคาร 09:00 - 17:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันพฤหัสบดี 13:00 - 17:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)

พญ.สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุแพทย์เชี่ยวชาญกระจกตา)