ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1999 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2010 วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันศุกร์ 13:00 - 16:00 ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2 ชั้น 1)

พญ.สุมนทิพ กาญจนพิทักษ์ (แพทย์เฉพาะทางด้านความงามและเลเซอร์)