ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันอังคาร 11:00 - 20:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันพุธ 08:00 - 09:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพุธ 09:00 - 17:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันพฤหัสบดี 11:00 - 20:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันศุกร์ 08:00 - 09:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันศุกร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันอาทิตย์ 09:00 - 14:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโสต ศอ นาสิก)