ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1995 แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2002 ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 14:00 - 17:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันพุธ 14:00 - 17:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันเสาร์ 15:00 - 18:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอาทิตย์ 15:00 - 18:00 ศูนย์ผิวหนัง (อาคาร 2 ชั้น 1)

พญ.สุวรรณมาศ ธำรงค์อนันต์สกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคผิวหนัง)