ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1987 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1991 สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1994 สาขาศัลยกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 13:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
วันจันทร์ 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
วันพุธ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08:00 - 20:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
วันศุกร์ 08:00 - 13:00 ศูนย์ศัลยศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
วันศุกร์ 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1

นพ.ธนะสิทธิ์ หุตะโชค (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป)