ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1997 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2008 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 05:00 - 19:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดพร้าว
วันอังคาร 05:00 - 19:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดพร้าว
วันพุธ 05:00 - 19:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดพร้าว
วันพฤหัสบดี 05:00 - 19:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดพร้าว
วันศุกร์ 05:00 - 19:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดพร้าว

นพ. ทวีพงศ์ วงศ์วิเศษ ประจำศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน