ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1993 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 17:00 - 19:00 ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3

พญ.วิศณี ศรีวิศาล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)